Miljötänkande förändrar livet i Amazonas

I Amazonas regnskogar försöker Brasiliens regering övertyga bybor att de ska vårda och värna skogen, en förutsättning för att koldioxidutsläppen ska minska.

Baren "Dos amigos" är en bra affär, trots att det bara ett träskjul intill jordvägen. Nu har vi elektricitet, berättar ägaren Joa, så nu har vi tv här. Och, tillägger han med ett förnöjt leende, kall öl.

Det var ett år sedan elen kom till byn Jaramacuá, och det var bekräftelsen på att regeringen tänkte hålla sitt löfte till byn. Jaramacuá ligger i en nationalpark och när den bildades ville regeringen först tömma hela området på folk. Det skulle vara det säkraste sättet att undvika den förstörelse av skogen som bybornas svedjebruk orsakade. Men byborna gjorde motstånd.

Pedrihno, en av byns ledare, berättar att man lyckades förhandla fram en överenskommelse där byborna lovade att ändra sin livshållning och bli skogens försvarare, istället för dess förstörare.

Men, säger han, det krävde också att staten gav oss sitt stöd. Och det har den gjort. Förutom elektricitet, så finns här nu en daglig busstur in till närmaste stad, det finns en skola. De jobb som försvann när man inte längre kunde hålla igång sina gamla odlingar försöker man kompensera med att utveckla ekoturism och skapa kommersiella kanaler för traditionella hantverksprodukter. Bland annat av naturgummi som fortfarande utvinns här.

Vid infarten till nationalparken finns en vaktbostad men utan vakter.

– Det är vi som är vakter här, skrattar Pedrihno.

Det band som de senaste åren har vävts mellan folket  Jaramacuá och regeringen, det finns också på många andra håll i Amazonas.

Här finns förutsättningen för att Brasiliens ambition att på allvar skydda Amazonas, kanske kan bli verklighet. Och det samtidigt som den tidigare isolerade befolkningen numera kan se på samma fotbollsmatcher som innevånarna i Rio de Janeiro. Och dessutom dricka samma kalla öl som dem.


Lars Palmgren, Jaramacuá, Amazonas
lars.palmgren@sr.se