Stockholm

Ny "superhögskola" för teater och radio

Den 1 januari 2011 blir sammanslagningen av Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska institutet verklighet. Nu har man bestämt sig för vad den ska heta. (Kulturnytt)