Regeringen oense om Vattenfalls framtid

Centern och Folkpartiet har helt olika syn på vad det omstridda energiföretaget Vattenfall ska ägna sig åt framöver.

Trots att verksamheten i Tyskland kritiserats vill Folkpartiet att Vattenfall skall köpa mer kärnkraft utomlands.

För några veckor sedan blev det känt att Vattenfall hade övervägt att investera i brittisk kärnkraft, men avstått. Enligt energiminister Maud Olofsson var det inte affärsmässigt intressant. Därför lades planerna ner.

Nu säger Folkpartiets Carl B Hamilton, som är partiets energitalesperson att Vattenfall bör investera i mer europeisk kärnkraft, och det bör ske i länder som bygger nytt med ny teknik, exempelvis Frankrike, Italien, Storbritannien eller Litauen.

– Nu har vi gjort en överenskommelse om att vi ska bygga tio nya reaktorer i Sverige. Jag föreställer mig att även Centerpartiet tycker att Vattenfall ska vara med och att Vattenfall ska göra detta på ett effektiv och kostnadsbesparande sätt. Då är ju att delta i utländska projekt som ligger före Sverige i tiden ett mycket bra sätt att hålla nere kostnaderna och få upp effektiviteten och göra hela omställningen enklare i Sverige, säger Carl B Hamilton.

Hur Vattenfall ska göra med sin kärnkraft är trots energiuppgörelsen i regeringen en infekterad fråga. Bolagets investeringsplaner kommer att påverkas av hur de nya ägardirektiven ser ut.

Centerpartiets Claes Västerteg tycker inte att Vattenfall ska investera i kärnkraft till skillnad från Folkpartiets Carl B Hamilton.

– Givetvis måste man ha ett kunnande om man ska investera i något så komplicerat som ny kärnkraftsproduktion, men jag ser inte det som en nödvändighet att man ska vara med i diverse projekt ute i Europa. Jag värnar i stället om att Vattenfall är ett bolag som har en god lönsamhet. Jag ser det som en stor risk att vara med i nya kärnkraftsprojekt i Europa. Jag tror att Vattenfall kommer fram till den slutsatsen också. Det är mycket större lönsamhet i att investera i förnybar elproduktion, exempelvis vindkraft i Sverige, säger Claes Västerteg.

Vad är den värd, er energiuppgörelse i Alliansen, när Folkpartiet och Centerpartiet drar åt så olika håll när det gäller kärnkraften?

– Jag tycker inte att vi drar åt särskilt olika håll. Från Centerpartiets sida står vi fast vid att värna energiöverenskommelsen. Vi gör det möjligt att ersätta gamla reaktorer med nya, men det ska givetvis också prövas i en tillståndsprocess. För mig är det centrala och det riktigt stora med energiuppgörelsen att vi nu fokuserar på att utveckla ny förnybar elproduktion och ny förnybar energiproduktion. Det är det som vi framförallt fokuserar på i Centerpartiet, säger Claes Västerteg, Centerpartiets miljöpolitiske talesperson.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se

I dag, onsdag, lämnar den rödgröna oppositionen en anmälan till konstitutionsutskotet, KU, mot näringsminister Maud Olofsson för hennes hantering av det statliga energiföretaget Vattenfall.

Oppositionen vill att KU bland annat ska pröva om Maud Olofsson talar sanning när hon säger att det var hon som upptäckte att ett omdiskuterat avtal mellan Vattenfalls moderbolag och ett dotterbolag innebar fullt ekonomiskt ansvar för en eventuell kärnkraftsolycka vid Vattenfalls kärnkratfverk i Tyskland.