Lagförslag: Datorer ska dra mindre el

I ett nytt lagförslag föreslår EU att elförbrukningen hos datorer ska minska med en tredjedel. (Vetenskapsradion)