Koenigsegg möter anställda i Trollhättan

Tidsramarna gjorde att vårt case sprack, sa Christian von Koenigsegg i dag på förmiddagen på besök i Trollhättan för att möta Saab-anställda och försöka förklara varför Koenigsegg Group inte längre vill ta över Saab. von Koenigsegg och Bård Eker vill ha förståelse för beslutet och säger att de erbjuder den kunskap och den erfarenhet de skaffat sig under det senaste halvåret till en eventuell annan köpare.