Ljusare syn på det ekonomiska läget

Hushållen och företagen har en lite mer positiv syn på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutet, KI. KI presenterade i dag sin "barometerindikator" och den har ökat från 94,9 förra månaden till 98,8 i november. Det betyder också en sammantagen förbättring sedan maj i år enligt KI.

"Men nivån på indikatorn signalerar fortfarande att läget är något svagare än normalt", skriver KI i ett pressmeddelande.

Enligt den månadsbarometer som publiceras idag har sysselsättningen visserligen fortsatt att falla. Men enligt KI så är både företagen och hushållen mer positiva om framtiden. Färre företag planerar att genomföra nedskärningar. Och hushållens pessismism om arbetslösheten har dämpats en del.

Vad gäller näringslivet så steg konfidensindikatorn ytterligare fyra enheter i november och har nu ökat åtta månader i rad.

Hushållens syn på det ekonomiska läget steg också i november och det innebär en sjunde månadsökning i rad.