Föråldrad metod för att hitta fosterfamilj

Den metod som länets kommuner använder för att hitta bra fosterfamiljer, Kälvestenmetoden, är inte baserad på forskning menar socialsekreterare. (SR Uppland)