Krav på listning för vaccination otillåtet

Vårdcentraler uppges utnyttja vaccinationen mot svininfluensan för att få fler patienter. I Stockholms läns landsting ska vårdcentraler ha krävt att man listar sig hos dem för att få vaccinationen. Det strider mot landstingets regler.

– Våra riktlinjer är ju klara att man ska vaccinera alla och man får naturligtvis inte ställa krav på att man ska lista sig samtidigt, säger Anders Olsson, utredare på Stockholmslandstinget.

Anders Olsson säger att det har kommit "signaler" om att vissa husläkarmottagningar och vårdcentraler bara vaccinerar dem som listar sig där, alltså skriver in sig som patienter.

Poängen med det är förstås att vårdcentralerna får betalt av landstinget för varje patient de har listad hos sig.

Även om landstingets regler säger att man ska kunna få vaccin mot svininfluensan var som helst, har vissa tagit chansen att få fler patienter i och med vaccineringen och därmed mer pengar.

– Då säger man att om du ska vaccinera dig här så vill vi gärna att du listar dig också, säger Anders Olsson.

Samma sak har hänt i Göteborg. Tidningen Metro skriver att vårdcentraler där utnyttjar vaccinationen för att få fler patienter och därmed mer pengar.

Ekot har också fått uppgift om att även i Hallands läns landsting har det förekommit att patienter uppmanats att lista sig för att få vaccin.

I Stockholm handlar det om ett tiotal vårdcentraler. Det är inget större problem, enligt utredaren Anders Olsson, men invånarna bör veta vad som gäller

Hur ska man göra som patient, om man kommer till vårdcentralen och de säger att man måste lista sig för att få vaccin?

– Jag tycker att man ska stå på sig och säga att jag har redan en bra husläkare, som jag tänker fortsätta hos, men jag ska i alla fall bli vaccinerad här, säger Anders Olsson.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se