Riksrevisionen kritiserar budgeten

Riksrevisionen kritiserar regeringen efter en granskning av budgetpropositionen för 2010. Redovisningen av de så kallade budgetpolitiska målen är enligt Riksrevisionen otydlig och sambandet mellan de olika målen är oklart.

I ett pressmeddelande skriver Riksrevisionen att det är viktigt att regeringen är tydlig i sin uppföljning av budgetmålen och redovisning av finanspolitiken för att upprätthålla förtroendet för de offentliga finanserna.

Revisionen pekar bland annat på att budgetens förslag till utgiftstak för 2012 "ger utrymme för relativt stora utgiftsökningar, utan att det klart framgår om detta är förenligt med att överskottsmålet klaras".

"Därtill används olika typer av redovisningstekniska åtgärder för att öka utrymmet under utgiftstaket nästa år", skriver Riksrevisionen vidare.