Klart med kritiserat telekompaket

I dag undertecknar kommunikationsminister Åsa Torstensson och Europaparlamentets talman EU:s telekompaket. Lagstiftningen ska stärka konsumenternas rättigheter mot telefon- och internetoperatörer.

Telekompaketet har tidigare främst uppmärksammats för debatten om hur man ska hantera dem som laddar ner upphovsrättsskyddat material från internet.

Nu är lagstiftningsprocessen inom EU för telekompaketet avslutad, och i dag skriver Europaparlamentets talman och ministerrådets företrädare, kommunikationsminister Åsa Torstensson, under överenskommelsen.

Telekompaketet ska ge Europas konsumenter en rad förbättringar och stärka deras ställning mot operatörerna.

En regel som kan bli viktig är att man som konsument inom en arbetsdag ska kunna byta telefon- eller mobiloperatör, men behålla sitt gamla telefonnummer. Man ska alltså inte behöva stanna kvar i ett ofördelaktigt abonnemang bara för att det blir jobbigt att byta nummer.

Genom ökade krav på konkurrens och tillsyn ska konsumenterna få bättre överblick över abonnemangsformer och bindningstider, så att det ska bli tydligare vad man betalar för, hur länge man binder sig och vilka tjänster och funktioner som ingår.

Telekompaketet ska också främja utbyggnaden av bredbandsnät i Europa, och skydda för spridning av personuppgifter och så kallad spam, alltså ofrivilliga massutskick av e-post.

Sverige har redan på egen hand kommit ganska långt i det här, men i flera EU-länder är det till exempel fortfarande en stor nyhet att man ska kunna ha telefonabonnemanget hos ett företag, men betala samtalsavgifterna hos en annan operatör som erbjuder lägre taxa.

Sist men inte minst ingår också den fråga som fått allra störst uppmärksamhet i Sverige, nämligen vilka åtgärder EU-länder ska tillåtas vidta mot personer som laddar ner upphovsrättsskyddat material från internet.

Det var lösningen på den frågan som drog ut allra längst på tiden, och som slutade med att ingen får stängas av från internet utan föregående rättslig prövning, även om man har laddat ner upphovsrättsskyddat material.

EU-länderna har nu ett och ett halvt år på sig att införa de nya reglerna i den nationella lagstiftningen.


Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se