Maud Olofsson: "Vi fortsätter som vi gör"

Det blir sannolikt inget kraftfullt agerande från regeringens håll när det gäller den spruckna affären mellan amerikanska GM och den tilltänkta köparen av SAAB, företaget Koenigsegg.

Näringsminister Maud Olofsson (C) säger att avgörandet om SAAB:s framtid ligger hos GM.

– Det här ligger just nu i GM:s händer. De måste bestämma om de vill sälja det och i så fall till vem.

Vad kan du göra, som näringsminister?

– Fortsätta som vi gör och att underlätta, om det finns köpare, underlätta processen för att kunna få fram ett köp. Vi har ställt vissa verktyg till förfogande. Garantier och vissa forskningsinsatser som vi gör. I de flesta sammanhang har det handlat om att vi ska gå in med garantier till eventuella EIB-lån. Det är den delen som vi diskuterar.

Är det slut för Saab nu?

– Det är inte min sak att säga. Den frågan måste du ställa till GM. Det är de som förmodligen kommer att fatta det beslutet nästa vecka.

Ni ska fortsätta att ha kontakt med GM. På vilket sätt kan det hjälpa Saab?

– Vi har haft kontakt med dem hela tiden. Vi vill ju naturligtvis veta vad GM tänker sig med Saab framöver. GM har en massa frågor till oss om allt mellan himmel och jord. Då är det ju vår roll att presentera vad som är samhällets uppdrag, vad som är regeringens roll i det här sammanhanget.

– Vi har försökt att ställa upp så bra som vi bara har kunnat med att presentera det. Det har Ford varit nöjda med. Det har regionen och kommun varit nöjda med, och också de inblandade parterna så här långt, säger näringsminister Maud Olofsson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se