Reinfeldt öppnar för Vattenfallförsäljning

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker att det finns skäl att börja diskutera försäljning av en del av Vattenfall. Allianspartiernas planer för den helstatliga energijätten kommer att redovisas inför valet nästa år.

– Vi ser inte framför oss att släppa kontrollen, och jag tror inte heller på en snabb försäljning av detta jätteföretag. Det är rimligen så att det bara hamnar i en oligopolsituation som är olycklig, säger Fredrik Reinfeldt.

– Däremot tror vi att det skulle kunna vara intressant att titta på någon form av minoritetsägande. Det skulle ge fler möjlighet till inflytande i Vattenfall. Men det har inte varit aktuellt den här mandatperioden. Det finns anledning att återkomma till den diskussionen, säger han.

Även Folkpartiledaren Jan Björklund har nyligen sagt att han vill sälja en del av Vattenfall.

Statsministern hade i dag inga synpunkter på om det finns skäl att kritisera Vattenfalls affärer med hänsyn till regeringens klimatpolitik.

Han rörde sig försiktigt kring frågor om hur näringsministern utövat statens ägarroll de senaste veckorna.

Om regeringens styrning av Vattenfall sa Reinfeldt så här:

– Jag märker att det finns dubbla signaler i den svenska debatten. Antingen ska vi ha en ordning där vi på dagsbasis styr stora statliga företag. Då är det följdriktigt att statsministern står och tycker lite om deras klimatarbete. Då är det som om jag sätter mig i styrelsestolen eller i vd-stolen.

– Jag förordar att vi inte ska ha den ordningen, utan låter dem ta ansvar för verksamheten, grundat på vissa grundläggande mål. Då bör jag också avstå från att framställa det som om vi via detta styr mot en särskild klimatpolitik, säger Fredrik Reinfeldt.

– I den offentliga debatten kan man få intryck av att oppositionen numera tycker så. Det märkliga är att de inte tyckte så när de var i regeringsställning.

I den offentliga debatten kan man också få intrycket att näringsministern har synpunkter på det här, till exempel att Vattenfall inte ska sälja de nät som de fortfarande sköter, och att Vattenfall inte ska investera i kärnkraft för att det inte är affärsmässigt. I vilken grad utövar näringsministern i så fall det ledarskap som du tycker att regeringen och staten ska göra?

– För mig är det viktigt att åtminstone ha den här grundläggande utgångspunkten. Det finns ett arbete som handlar om det grundläggande styrdirektivet, och som försöker återspegla att Vattenfall som företag har förändrats kraftigt på senare år. Det är utifrån den diskussionen som Maud Olofsson har uttryckt sig, säger Fredrik Reinfeldt.


Inger Arenander
inger.arenander@sr.se