FN-närvaro förvärrar krig enligt experter

FN:s stora fredsinsats i östra Kongo-Kinshasa har inte lyckats kväsa de rwandiska huturebellerna i landet, hävdar en grupp FN-experter i dag.

Experterna anser att FN-trupperna, som är världens största fredsstyrka, genom sin närvaro snarast förvärrat kriget.

Experterna har granskat konflikten i Kongo-Kinshasa i ett halvår på uppdrag av FN-chefen Ban Ki-Moon.