Ingen koll av fosterföräldrars polisregister

Många barn far illa i fosterhem, så kallade familjehem. Men i den nya lag som ska skydda barn och unga finns det inget förslag på att kräva kontroller av fosterföräldrar i polisens register.

– Vi tycker att man ska ha registerutdrag för den typen av hem. Det är inte mindre viktigt där än i förskolan där det är obligatoriskt att göra den här typen av utdrag. I förskolan är man som barn egentligen mindre utsatt än man är när man haft en svår bakgrund och blir placerad i ett familjehem, säger Fredrik Malmberg, barnombudsman.

Sedan några år tillbaka kräver lagen registerutdrag från polisen då personal inom förskola och skola ska anställas för att se om de är fällda för brott.

Samma krav ställs i dag på personal vid hem för vård och boende, HVB, och kravet finns dessutom på adoptivföräldrar.

Man får göra registerutdrag på fosterföräldrar men det finns i dag inga lagar eller föreskrifter som kräver detta. Hur många kommuner som gör det här eller i vilken omfattning kan ingen svara på. Inte heller i utredningen inför den nya lagen, LBU, lag om stöd och skydd för barn och unga, finns det med.

Bakgrunden till den nya lagen är mångårig kritik mot kommunernas hantering av barn som tagits om hand av samhället. I bland annat utredningar och forskningsrapporter konstateras att de här barnen under flera decennier har farit illa och gör så än i dag.

Barnombudsmannen är alltså kritisk till att registerkontrollen inte finns med i nya lagen. Det är också flera stödföreningar, bland annat Stulen Barndom i Stockholm. Lars Waerner är föreningens ordförande.

– Under tiden jag har barnen ska det ske en kontinuerlig kontroll i de register som behövs, säger han.

Pressekreteraren till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson ansåg att hon inte hade tid att svara på våra frågor.

Ulrik Lindgren vid socialdepartementet är politisk sakkunnig och tycker inte att registerutdrag på fosterhem behöver stå med i lagen.

Han menar att man ser annorlunda på fosterföräldrar. Till skillnad från personal i skola, barnomsorg och vårdboenden ska de inte ge kvalificerade vårdinsatser.

– Det är hem som ersätter det hem som barnet inte kan behålla, säger Ulrik Lindgren.

Vad är det för skillnad? För det handlar om vilka personer som rör sig kring ett barn.

– Ja, men hittills så har svensk politik inte värderat det så men det är möjligt att det i framtiden blir en sådan värdering, säger Ulrik Lindgren.


Mona Wahlund, SR Uppland
mona.wahlund@sr.se

Kina Pohjanen, SR Uppland
kina.pohjanen@sr.se