Låga klimatmål för Obama i Köpenhamn

USA:s president Barack Obama kommer att resa till klimat-toppmötet i Köpenhamn i december, och ska lägga fram ett förslag om minskningar av koldioxidutsläppen.

Barack Obama kommer till Köpenhamn den nionde december, på väg till Oslo där han dagen efter ska ta emot Nobels fredspris. På klimattoppmötet i Danmark kommer Obama att hålla ett tal, som enligt Vita Huset ska sätta upp mål för USAs klimatpolitik.

Obama kommer att säga att målsättningen är att USA ska minska sina koldioxidutsläpp med sjutton procent fram till år 2020, räknat från 2005 års nivåer.

Målet på sjutton procent är lägre än vad EU-länderna och Japan enats om till exempel. Men det ligger i linje med de förslag som diskuteras i amerikanska kongressen. Problemet för Obama är att kongressen inte enats om klimatpolitiken. Den ena kammaren, representanthuset, har kommit fram till ett klimatförslag men i senaten har debatten knappt börjat. Lagstiftarna där kommer inte hinna få ihop något lagförslag före Köpenhamnsmötet.

Obama kommer alltså till klimatmötet utan kongressens mandat, och Vita Huset går balansgång för att få Obama att framstå som handlingskraftig på toppmötet i Köpenhamn trots att han är politiskt bakbunden.


Ginna Lindberg, Washington
ginna.lindberg@sr.se