Få nyanlända blir hjälpta till arbete

Regeringen kommer i dag att föreslå att Arbetsförmedlingen ska ta över stora delar av ansvaret för integrationspolitiken från kommunerna. Men förmedlingens insatser för att hjälpa nyanlända invandrare har misslyckats, visar en undersökning.

Den nya studien är gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och visar bland annat att åtta av tio nyanlända invandrare som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen förra året inte fick något stöd alls därifrån.

Studien visar, enligt Svenska Dagbladet, också att av de nyanlända fick männen del av Arbetsförmedlingens insatser i dubbelt så stor utsträckning som kvinnorna.

SKL:s utredning presenteras i dag, torsdag.