Få nyanlända får hjälp med arbete

Regeringen beslutar idag att Arbetsförmedlingen tar över ansvaret för integrationspolitiken. Men förmedlingen har hittills misslyckats med att hjälpa nyanlända att få jobb, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Åtta av tio inskrivna på Arbetsförmedlingen får inte någon stödinsats alls. Förklaringen är att Arbetsförmedlingen har fel uppdrag, säger utredaren Arjun Bakshi.

– Största bidragande orsak är ju att Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att matcha arbetslösa mot lediga jobb och när det gäller nyanlända är inte de matchningsbara i lika stor utsträckning, så där missar man målet. En av våra viktigaste poänger är att Arbetsförmedlingen måste gå in mer med rusta-årgärder, det vill säga att mer förbereda insatser när det gäller nyanländas kompetens, säger han.

Bland dem som kommit till Sverige de senaste tre åren var det 80 procent av de som skrev in sig på Arbetsförmedlingen som inte fick någon hjälp alls med att söka jobb. Kvinnor fick mindre hjälp än män.

Trots det dåliga resultatet får just Arbetsförmedlingen från och med nu ansvaret för integrationen av nyanlända. Hittills har ansvaret varit splittrat mellan staten och kommunerna.

Det nya systemet är tänkt att bli effektivare.

Bengt Greif, integrationsansvarig på Arbetsförmedlingen, medger att förmedlingen har varit dåligt på att hjälpa folk.

80 procent inskrivna som inte får någon hjälp är en pinsamt hög siffra, säger han.

– Det finns ingen anledning att försöka dölja det. Vi har inte uppnått de resultat som vi skulle ha gjort även om det är så att vi har väldigt engagerade arbetsförmedlare ute i landet som jobbar väldigt aktivt med detta, säger Bengt Greif.

Ni jobbar ju med skattepengar och ni har gjort ett dåligt jobb, borde ni inte be skattebetalarna om ursäkt?

– Samtidigt kan man ju säga att man också måste se komplexiteten. Arbetsförmedlingen har naturligtvis en del i att vi inte har lyckats med det här, men det finns en komplexitet som väldigt mycket handlar om många aktörer.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se