Fortfarande risk för kreditförluster

Risken för kreditförluster i det svenska banksystemet är fortfarande stor. Det skriver Riksbanken i en förnyad rapport om den finansiella stabiliteten. Men räknat i miljarder justerar Riksbanken ner taket något för hur stora förlusterna i värsta fall kan bli jämfört med den förra rapporten.

Liksom tidigare är det i första hand krediter i Baltikum som kan slå hårt mot bankerna. I första hand är det låntagare i Lettland och Litauen som bidrar med den största risken. Konkurser och arbetslöshet ökar fortfarande och väntas göra även under 2010. Och det här slår med viss fördröjning igenom som kreditförluster i bankerna.

Totalt sett är Riksbankens bedömning lite ljusare än i förra rapporten och det bygger på att konjunkturen och ekonomin gradvis återhämtar sig efter den akuta krisen.

Läget i Sverige är inget större bekymmer. Även när Riksbanken tror att till exempel huspriserna kan fortsätta att stiga något utan de leder till några större problem. Problemen här kan i stället gälla krediter till kommersiella fastigheter.

I de stresstest som Riksbanken utför beräknas att kreditförlusterna kan bli 155 miljarder kronor mellan 2009 och 2011. Förluster som bankerna klarar utan att bryta mot gällande lagregler. Men om återhämtningen i ekonomin skulle drabbas av ett hårt bakslag kan förlusterna stiga till drygt 250 miljarder de närmaste två åren. Och då skulle åtminstone vissa banker bli beroende av staten för att klara sin finansiering.