Influensaspridning avtar i Norrland

Spridningen av svininfluensan i Sverige ökar inte lika snabbt längre. Men smittspridningen är fortfarande mycket stor, enligt Smittskyddsinstitutet.

Det finns stora regionala skillnader när det gäller spridningen av svininfluensaviruset, och särkskilt i norra Norrland avtar spridningen snabbt nu.

– Det kan vara så att man har nått en topp, men det kan också vara en tillfällig dämpning, sa Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlson på regeringens presskonferens om influensan i dag.

I Europa har 474 personer avlidit i svininfluensa hittills, och smittspridningen är på uppgång i 18 länder. I hela världen är nu 199 länder drabbade, och över 6 000 dödsfall har rapporterats.