Svininfluensan

Smittspridningen har bromsats upp

Spridningen av svininfluensan ökar inte längre lika snabbt som tidigare, utan ligger nu på samma nivå som förra veckan. Men det betyder inte att faran är över, enligt Smittskyddsinstitutet.

– Vi har fortfarande en väldigt stor smittspridning av influensa i landet. Det är ett påtagligt pandemiskt förlopp. Däremot ser vi en utplaning totalt. Antalet anmälda fall har inte ökat, jämfört med veckan innan, säger Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.

Antalet personer som drabbas av svininfluensa ligger alltså kvar på samma nivå som förra veckan. Det handlar om 2 500 insjuknade personer under en vecka.

Men fortfarande fortsätter alltså smittspridningen, framförallt i vissa delar av landet, medan det lugnat ner sig i andra delar.

I de nordligaste länen, som drabbades först, kan det värsta vara över.

– Det är möjligt att vi har haft en topp i vissa län, medan den ganska kraftiga spridningen fortsätter i andra, säger Johan Carlson på Smittskyddsinstitutet.

I dag har mellan 35 och 40 procent av befolkningen vaccinerat sig, men för att smittspridningen ska avstanna krävs det att mellan 50 och 60 procent av befolkningen vaccinerar sig.

Anders Tegnell, som är chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, hoppas att man kan vara uppe i de siffrorna ganska snart.

– Om vi fortsätter att vaccinera på det sättet vi gör nu, och använder allt vaccin som kommer hit, så kommer vi att behöva ett par veckor till, säger Anders Tegnell.


Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se