Stopp för inköp efter grisskandal

Flera leverantörer väljer att stoppa inköp från de polisanmälda gårdarna. I dag har också polisen i Sörmland beslutat att inleda förundersökning i flera fall efter rapporteringen om missförhållanden bland grisproducenter.

– Det gäller initialt brott mot djurskyddslagen. Vi har tagit del av de anmälningarna och gett en del inledande direktiv, kompletteringar och så vidare. Sedan kommer vi att sätta oss ner och planera den fortsatta utredningen, säger kammaråklagare Mikael Forsberg som leder förundersökningen.

Totalt är det ett 90-tal gårdar runt om i landet som polisanmälts efter de senaste dagarnas rapportering om vanskötsel av grisar. I Sörmland har Mikael Forsberg i dag hittills fått sju fall där han nu ska utreda om brott begåtts, å han säger såhär om möjligheterna att väcka åtal.

– Jag antar att det finns fog för anmälningarna men om det leder till åtal är alldeles för tidigt att säga.

Igår meddelande Scan att alla leveranser från dom polisanmälda gårdarna stoppas. I dag väljer flera leverantörer till de stora livsmedelkedjorna att följa efter och stoppa inköpen från som utpekade gårdarna. Magnus Melin är presschef på KF och Coop.

– Jag tycker att det är bra att man agerar kraftfullt på det här sättet. Att man verkligen tar reda på vad som ligger bakom de här anklagelserna och polisanmälningarna.

Även ICA har idag fått besked att deras leverantörer stoppat inköpen tills vidare. Men det kommer krävas mer om kunderna ska få tillbaka förtroendet, säger Lena Sparring som är chef för produktkvalité på ICA.

– De får tillbaka förtroendet när vi får förtroende för att de här kontrollerna att reglerna efterlevs.

När får ni kontroll på det?

– Branschen jobbar med hur den här kontrollen ser ut. Vi har redan sommarbete med LRF i den här frågan, säger Lena Sparring, chef för produktkvalité på ICA.


David Svanberg
david.svanberg@sr.se