Reinfeldt nöjd med dagens klimatbesked

För första gången inför klimatmötet i Köpenhamn har USA och Kina angett hur mycket länderna kan tänka sig begränsa sina utsläpp av koldioxid. Statsminister Fredrik Reinfeldt är nöjd med att nu få siffror från de här stora utsläppsländerna även om han vill se större ansträngningar.

– Det är glädjande att det kommer siffror och det är glädjande att det sker förändring i USA, men det är inte i nivå med vad som görs i åtaganden i andra utvecklade länder vad gäller USA och inte i nivå med vad det finns kapacitet för och nödvändighet när det gäller tvågradersmålet från Kinas sida, säger Fredrik Reinfeldt.

Kina har sagt sig vilja minska sin kolintensitet med mellan 40 och 45 procent fram till år 2020, räknat från 2005 års nivå. Och med samma år som bas, har USA nu gett ett bud på 17 procents minskning av koldioxidutsläppen.

Att Kina använder begreppet kolintensitet i sitt förslag beror på att Kina vill slippa sätta ett tak för sin ekonomiska utveckling, samtidigt som landet vill visa ambition att effektivisera sin energianvändning inför klimatförhandlingarna.

Professor Björn Ola Linnér vid Linköpings universitet, följer klimatförhandlingarna. Han säger att de förslagna utsläppsnivåerna inte räcker för att klara målet att begränsa jordens medeltemperaturökning till max två grader fram till 2050.

– Nej, det är en bra bit upp till tvågradersmålet. Men det är ett positivt steg framåt i förhandlingsprocessen.

Har då Kina en så pass stark potential för att effektivisera sin energianvändning så att det här går ihop?

– Ja, jag tror det, men jag kan inte riktigt bedöma det. Men de nationella planerna är betydligt mer ambitiösa än det här, alltså man har ännu mer ambitiösa planer i den nationella planeringen än vad man nu utfäster sig internationellt att göra, säger Björn Ola Linnér.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se