Läkemedel ger färre återfall i brott

Försöken att ge narkotikaklassade läkemedel till fångar som har adhd har gett goda resultat. Det visar nya data som presenterades vid den pågående läkarstämman i Älvsjö i dag.

Färre återfaller i brott, och klarar ett liv i samhället utan större problem. Men alltför få behandlas, säger Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare i kriminalvården.

– Det finns effektiva behandlingsmetoder men de kommer inte i åtnjutande av detta för det finns inga behandlingsfaciliteter på utsidan. Vi sitter fast i ett ekorrhjul där vi skulle kunna hjälpa de här individerna. Det skulle kunna medföra stora samhällsekonomiska besparingar men det finns ingen vårdkedja som fungerar.

Mellan 25 och 30 procent av alla intagna inom Kriminalvården har adhd och det är mer än tio gånger så vanligt som ute i samhället. Men många har aldrig fått någon diagnos, och det har också funnits en rädsla för att behandla dem med det amfetaminliknande läkemedlet Concerta, eftersom man fruktat för missbruksproblem.

För några år sedan inleddes försök bland annat på Norrtäljeanstalten och resultaten är slående, säger Lars Håkan Nilsson.

– Det vi visar idag är ju dels ett öppenvårdsprogram där vi tror att vi har nästan 60 procent som blir kvar i öppenvård efter villkorlig frigivning. Vi har också sett inne på Norrtäljeanstalten där vi arbetar med dem att det är en grupp som tidigare har varit avskilda och isolerade som nu är i skolan. De är i arbete och sysselsättning och deltar i program. Det finns nästan ingen arbetsvägran alls.

Man har också gjort en beräkning av vad det kostar att inte behandla de intagna, vilket innebär ett liv i utanförskap och återfallsbrottslighet för de allra flesta.

– Det är förskräckliga siffror. En individ ute i samhället genererar kostnader för samhället i stort på närmare två miljoner. Om man då tänker på att kriminalvården kanske har tusen stycken så är det gigantiska belopp som samhället lägger ned på en grupp som vi skulle kunna behandla för en mycket liten kostnad, säger Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare inom kriminalvården.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se