Ryssland kämpar mot ekonomikrisen

Rysslands regering har under de senaste dagarna presenterat en rad åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen. Motsvarande 10 procent av Rysslands BNP kommer att satsas på pensioner och stimulansåtgärder för att öka den privata konsumtionen.

– Pensionärer brukar i regel inte köpa dyra importvaror, sade den ryske premiärministern Vladimir Putin på en pensionskonferens i Moskva.

Enligt Putin betyder det att ryska pensionärer, som använder 80 procent av sina pensionspengar på konsumtion, främst köper inhemska varor och varje satsning på pensionerna stimulerar den ryska ekonomin.

De kraftiga ryska pensionshöjningarna i procent räknat ska ses mot bakgrund av de från början extremt låga pensionerna. När nästa års höjning är genomförd kommer ryska pensionärer ha fått 46 procent mer men medelpensionen i Ryssland kommer ändå bara att ligga på motsvarande 2 000 svenska kronor i månaden.

Bland övriga stimulansåtgärder som nu lanseras finns också en statlig bilpremie till alla som vill byta in en över tio år gammal bil mot en ny ryskproducerad. Staten kommer att betala 50 000 rubel, alltså drygt 12 000 kronor, för den som är beredd att på det sättet satsa på en ny bil. På så sätt ska den krisande ryska bilindustrin få hjälp med att vända den vikande efterfrågan.

Ryssland är en av de tillväxtekonomier i världen som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Trots tecken på stabilisering av ekonomin har den ryska regeringen under de senaste dagarna gjort prognoser om flera års arbete framöver för att komma ikapp den nivå som Ryssland befann sig på före krisen.


Fredrik Wadström, Moskva
fredrik.wadstrom@sr.se