Afrikansk optimism inför Köpenhamn

Just nu pågår förberedelser över hela världen inför klimatmötet i Köpenhamn i december. I Etiopiens huvudstad Addis Ababa, har miljörörelsen lämnat över närmare 30 000 namnunderskrifter till regeringens förhandlare som åker till Köpenhamn.

Regeringens förhandlare uppmanas att kämpa för ett rättvist avtal och att hjälpa befolkningen att anpassa sig till klimatförändringarna. Etiopiens regeringsförhandlare är mer optimistisk inför mötet sedan Kina i veckan har lovat att genomföra en mer effektiv energianvändning och USA gått med på en minskning av koldioxidutsläppen med 17 procent.

– Att USA nu förbinder sig att göra en utsläppsminskning är, även om den är liten, ett steg i rätt riktning, anser Doktor Tewolde Berhan Gebre Egziabeher, som har förhandlat för Afrika under upptakten till Köpenhamnsmötet.

Löften från bland annat USA och Kina har gjort honom mer optimistisk om att Köpenhamnsmötet ska leda till ett juridiskt bindande avtal. Att rika länder ska minska sina utsläpp och hjälpa fattiga länder att åtgärda det som koldioxidutsläppen anses bidra till och som Etiopien lider svårt av, nämligen avskogning, jorderosion och uttorkade vattendrag.

För detta behövs mycket pengar, vilket å ena sidan motiverar fattiga länder att engagera sig i frågan. Men å andra sidan är problemen också mest kännbara för de allra fattigaste.

Den unga miljörörelsen i Etiopien företräds av Mahlet Eyassu, från Miljöforum. Hon anser att de rika länderna vägrar att diskutera det som verkligen står på spel.  

– Även om vi får mycket pengar för att anpassa oss till miljöförändringarna, behöver vi också mer ekonomisk och teknisk hjälp att förhindra att nya miljöproblem uppstår, säger hon.

Doktor Tewolde Berhan Gebre Egziabeher tror att det kan behövas ännu ett möte efter Köpenhamn för att ett avtal ska komma till stånd. Men att det till slut kommer att ske, tvivlar han inte på.

– Vi har inget val, alternativet är att vi på sikt utrotar oss själva och alla andra varelser på jorden, säger han.

Margareta Svensson, Addis Abeba
margareta.svensson@sr.se