Djurskyddsinspektörer

"Köttbranschveterinärer inte trovärdiga"

De inspektioner som i dagarna görs av 40 svenska grisgårdar som av Djurrättsalliansen utpekas ha brister i djurskyddet är inte trovärdiga. Det säger flera djurskyddsinspektörer, forskare och veterinärer som Ekot talat med. 

Bakgrunden är att inspektionerna görs av köttbranschens egna veterinärer i företaget Svenska Djurhälsovården.

– Under mina år som djurskyddsinspektör har jag aldrig uppfattat att Svenska Djurhälsovården överhuvudtaget arbetar med djurskydd. De allra flesta ser bara till kundrelationen man har med sin uppdragsgivare, som faktiskt är lantbrukaren och inte till djurens bästa, säger Jan-Erik Andersson som i 18 år var djurskyddsinspektör i Uppsala.

Svenska Djurhälsovården är ett företag som ägs av slakterierna. Deras veterinärer anlitas av bönderna för att främst arbeta förebyggande med djurens hälsa. Det innebär inte alltid ett bättre djurskydd, enligt Jan-Erik Andersson.

– Organisationen sysslar inte med djurskydd, utan med djurhälsovård i syfte att höja produktionen och göra den mer lönsam.

Svenska Djurhälsovårdens vd Jan-Åke Robertsson håller inte med.

– Vi måste och ska ha åtgärdsprogram för varje problem vi hittar och det gäller särskilt det som har med dålig djurvälfärd att göra, säger Robertsson.

Svenska Djurhälsovården ska nämligen också kräva åtgärder från bönderna om de ser brister i djuromsorgen, säger Jan-Åke Robertsson.

– Då tvingas man byta hatt. Från att ha varit rådgivande i fråga om till exempel miljö, management och vaccinationer så måste man säga att det här är för dåligt och då ta fram ett åtgärdsprogram.

Men om ni blir för bråkiga så kan det innebära att ni förlorar en kund.

– Ja, absolut, säger Jan-Åke Robertsson.

Hittills har det inte varit något problem säger han. Men det innebär faktiskt att Djurhälsovårdens veterinärer sitter på två stolar. De ska alltså granska sina egna kunder. Kunder som när som helst kan säga upp deras tjänster.

Flera personer med god kännedom om branschen som Ekot talat med säger att det är ett problem.

Många veterinärer har problem med den dubbla rollen, att ha ett kundförhållande till djurägaren. Det är ett problem i sig, säger Dag Hultefors, länsveterinär i Halland.

När Svenska Djurhälsovårdens veterinärer nu på uppdrag av Scan ska granska 40 grisgårdar som enligt Djurrättsalliansens dokumentation har brister i djurskyddet är det sina egna kunder de granskar. Kunder som när som helst kan säga upp deras tjänster. Besöken är dessutom föranmälda.

– Man får väl anta att de städar upp och gör snyggt inför de här föranmälda inspektionerna.  Att de här gårdarna blir godkända väldigt snart är nog helt uppenbart, säger Jan-Erik Andersson, före detta djurskyddsinspektör

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se