Krav från Socialstyrelsen

"Sluta röka för att bli opererad"

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm vill att patienter ska tvingas sluta röka för att få bli opererade. Kravet tillämpas redan vid flera svenska sjukhus.

Holm säger att rökstopp halverar risken för komplikationer vid både stora och små operationer och att kirurgerna måste få neka att operera rökare om rökningen gör att patienten får svårare att bli frisk.

Flera svenska sjukhus kräver redan rökstopp men en förutsättning är att sjukhusen erbjuder rökavvänjningsprogram.