Malmström får tung EU-uppgift

Sveriges EU-kommisionär Cecilia Malmström får en av de tyngre posterna i kommissionen. Malmström får portföljen "rättsfrågor och migration"

Barroso delar upp området rätts- och inrikes frågor i två delar. Malmström får ansvar för delen som handlar om inrikesfrågor, där bland annat migrationsfrågorna hör hemma.

I Malmströms portfölj ingår tunga rättsliga myndigheter som polissamarbetet Europol, gränskontrollmyndigheten Frontex, det omstridda Schengensystemet, visumfrågor, samt drogbyrån ECNN.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade i dag sin nya kommission bestående av 25 kommissionärer vid en presskonferens. Lagstiftning är ett område som Sverige tidigare har uttryckt önskemål om.

Statsminister Fredrik Reinfeldt nämnde i samband med att Cecilia Malmström presenterades som svensk kommissionär att man gärna ser ett område med anknytning till Sverige.