IAEA vill stoppa Irans anrikning av uran

FN:s atomenergiorgan IAEA uppmanade idag Iran att omedelbart avbryta allt arbete på en ny anrikningsanläggning för uran.

Samtliga stormakter inklusive Ryssland och Kina ställde sig bakom beslutet vilket är unikt. Det är också första gången sedan 2006 som IAEA antagit en resolution om Iran. Det var tidigare i höstas som Iran meddelade att man höll på att bygga en dittills hemlig anrikningsanläggning.

Anrikat uran kan användas för att tillverka kärnvapen men Iran förnekar att det är det som är avsikten.

För att riktigt sätta tryck på Iran skulle det behövas ett beslut i FN:s säkerhetsråd men det är osäkert om Rysslands och Kinas röstande i IAEA idag också innebär att de kan tänka sig sanktioner mot Iran.