Tillväxten bättre än regeringen trott

Sveriges ekonomi krympte med fem procent under årets tredje kvartal jämfört med i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Men finansminister Anders Borg hade räknat med en ännu sämre BNP-siffra.

– Jämfört med den prognos som vi har, den uppdatering vi gjorde där vi landade på två procent för nästa år, så låg den något svagare än detta. Siffran är bättre än vad vi räknat med. Förutsättningen för en återhämtning ter sig som något bättre än vad vi tidigare räknat med, säger finansminister Anders Borg.

Vad får den här bättre siffran för konsekvenser?

– Ja, det betyder att förutsättningarna för återhämtning under nästa år ser bättre ut än vad vi räknat med. Sen ska vi naturligtvis värdera vad det har för genomslag på arbetslöshet och sysselsättning så småningom. Det ser ju också ut som om det är lite bättre siffror på produktivitetssidan nu. Det är fortfarande ett fall i produktiviteten, men det är lite mindre än vad det har varit tidigare.

Betyder det mer eller mindre hjälp till kommuner och landsting? Höjda skatter, sänkta skatter?

– Det är för tidigt att svara på. Vi har en mycket expansiv ekonomisk politik, den bör förbli expansiv. Vi måste återkomma med värderingar av offentliga finanser, vi måste bestämma oss för att vi så småningom ska komma tillbaka till balans och överskott. Så det är för tidigt att säga vad det här har för konsekvenser för ekonomisk politik.

Men det betyder ändå att det inte krävs några neddragningar?

– Det är för tidigt att dra några slutsatser om vad vi ska göra för avvägningar i vårpropositionen och budgetpropositionen. Det är glädjande att vi ser att siffrorna kommer in något starkare, men låt mig understryka att det finns kvarstående osäkerhet och att man bör vara väldigt försiktig med att tolka en enskild siffra, säger Borg.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se