Sverige får tungt kommissionsuppdrag

Cecilia Malmström får ansvaret för migration, gränskontroll, visum- och polisfrågor i den nya EU-kommissionen. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade i dag sin nya kommission. Sverige får enligt Barroso ett mycket viktigt uppdrag.

– Cecilia Malmström får ansvaret för inrikesfrågorna, för att utveckla allt som finns i det så kallade Stockholmsprogrammet. Det är ett mycket intressant sammanträffande att det blir en svensk som ska utveckla Stockholmsprogrammet under de kommande åren, säger EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso.

Som kommissionär med ansvar för de så kallade inrikesfrågorna ska Cecilia Malmström utveckla EU-samarbetet inom migration, gränskontroller, gränsskydd och asylpolitik. Även polisiärt gränsöverskridande samarbete inom EU ingår i uppgifterna, liksom kampen mot organiserad brottslighet.

Flera EU-myndigheter såsom Europol för polissamarbetet, gränskontrollmyndigheten Frontex, Schengensystemet och EU:s drogbyrå ingår i Cecilia Malmströms ansvarsområde.

På det hela taget är det en tung portfölj som Sverige nu får ta hand om. Andra viktiga poster är energi som gick till Tyskland, industri till Italien, och inre marknad till Frankrike. Den mycket viktiga posten som kommissionär för ekonomiska och monetära frågor gick till Finlands kommissionär Olli Rehn.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se