Grisbranschen inför granskningssystem

En certifiering av landets svinfarmer kommer att införas. Grisbranschens beslut innebär att en oberoende tredje part ska granska djuromsorgen och livsmedelssäkerheten på gårdarna.

Med certifieringen får grisfarmaren ett intyg att gården följer svensk djurskyddslagstiftning och håller för en granskning.

Bakgrunden är de stora brister i grishanteringen på vissa gårdar som har avslöjats den senaste veckan.