Malmström fick tungt ansvarsområde

När kommissionens ordförande José Manuel Barroso i dag meddelade vem som får vilka uppgifter i EU-kommissionen stod det klart att Sveriges Cecilia Malmström får ta hand om migration, gränskontroll, asyl och polissamarbete. Det är områden som kommer att bli mycket viktigt under de kommande åren.

– Som ni vet så kommer EU att få ökade befogenheter på det här området i och med Lissabonfördraget som nu träder i kraft. Det blir Cecilia Malmströms uppgift att utveckla säkerhetsfrågor, för att skydda våra medborgares liv och säkerhet, säger José Manuel Barroso.

Just områdena gränsskydd, gränskontroller, asyl och migrationspolitik samt polisiärt samarbete tillhör de områden som ska fördjupas ytterligare inom EU-samarbetet i och med det nya EU-fördraget. Och här ska alltså Cecilia Malmström leda arbetet med att forma lagstiftning.

Bedömningen här i Bryssel är att Sverige kammat hem en mycket tung post i den nya EU-kommissionen. Och det gäller faktiskt de skandinaviska EU-länderna över huvud taget.

Danmarks Connie Hedegaard får posten som klimatkommissionär och Finlands Olli Rehn byter uppgifter inom kommissionen och får nu ansvaret för ekonomiska och monetära frågor.

Naturligtvis har även de stora EU-länderna sett till att få inflytelserika portföljer. Tyskland får energi, Frankrike inre marknad, Italien industri, Spanien konkurrensfrågor och Storbritannien utrikesrelationer.

Men även länder från EU:s östra halva har fått betydelsefulla poster. Polen levererar budgetkommissionär, och Rumänien får ta hand om ett av de områden där EU spenderar mest pengar: jordbruket.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se