IAEA vill stoppa Irans anrikning av uran

FN:s atomenergiorgan IAEA krävde idag att Iran stoppar bygget av den nya anrikningsanläggningen, som avslöjades i höstas.

Bakom beslutet står samtliga stormakter - men det är osäkert om enigheten i IAEA kan leda till att FN skärper sanktionerna mot Iran.

Det skarpa uttalandet från IAEA tolkas som att tålamodet med Iran börjar att ta slut. Inte bara i USA och Europa, också Ryssland och även Kina röstade för resolutionen. Det var första gången sedan 2006 som IAEA antagit en kritisk resolution riktad mot Iran.

IAEA kräver att Iran lägger den nyligen upptäcka anrikningsanläggningen nära den heliga staden Qom i malpåse, förklarar vad den var tänkt att användas till och redovisar om det finns några andra hemliga kärninstallationer.

Qom-anläggningen är placerad i en bunker insprängd i berget och den blev känd för omvärlden först i september när den nästan var klar. Det gjorde att misstänksamheten mot Iran ökade eftersom anrikat uran också kan användas för att tillverka atombomber.

Iran säger att det bara ska användas för civil kärnkraft och orsaken till att anläggningen ligger i en bunker är att man fruktar att Israel kan komma att bomba den.

Men IAEA vill alltså ha mer av förklaringar och framförallt ett stopp för verksamheten. Av 35 länder i styrelsen röstade bara tre emot beslutet. Den iranske chefsförhandlaren varnade efter omröstningen för att resolutionen bara kommer att leda till sämre samarbete mellan IAEA och Teheran.

Bakom IAEA:s krav ligger också en irritation över att man fortfarande inte har fått något klart besked om förslaget att Iran ska skicka sitt uran utomlands för vidareförädling. Höganrikning skulle alltså inte ske i Iran och det är bara sådant uran som kan användas för tillverkning av kärnvapen.

Att både Kina och Ryssland röstade för resolutionen i dag kan tolkas som sannolikheten nu ökar för att FN:s säkerhetsråd kommer att skärpa sanktionerna mot Iran. Kina och Ryssland har ju annars länge varit skeptiska. Men IAEA är en sak. Någon direkt koppling till en hårdare linje i säkerhetsrådet finns inte.

Sten Sjöström
sten.sjostrom@sr.se