Svenskarna mindre positiva mot rovdjur

Svenskarna har blivit mindre positiva till stora rovdjur. Färre än tidigare vill utöka stammarna och fler vill minska dem, visar en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Framförallt så har björnens popularitet minskat de senaste fem åren. Rickard Sandin i Kalix gick rakt mot en björn när han var i skogen med sin hund förra året.

– Den kom lunkande mot mig och frustade lite grann, sedan vände den när den såg mig, säger han.

Den märkte dig inte från början alltså?

– Nej det tror jag inte. Den vädrade och försökte lokalisera vad det var för någonting. Den visste väl inte, men när den såg mig vände den en åtta till tio meter ifrån mig.

Drygt 7 000 svenskar i de sex nordligaste länen samt Stockholm har svarat på en enkätundersökning om deras inställning till de stora rovdjuren järv, lo, varg och björn.

Även om majoriteten gillar att rovdjuren finns i landet, är det färre i dag jämfört med en liknande undersökning från SLU för fem år sedan, som vill att rovdjursstammarna ökar. Fast det beror mycket på var i landet du frågar.

– Man är mycket mer positiv till rovdjur i städerna jämfört med på landsbygden där sannolikheten är mycket större att man träffar på rovdjur, säger forskaren Camilla Sandström på SLU.

Vad är förklaringen till det tror du?

– Att det har blivit fler rovdjur och att det har blivit fler björnar.

Mest positiva till rovdjuren är man i Stockholms län, medan attityden i framförallt Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten blivit mer negativ. Men Camilla Sandström tror att den nya rovdjursförvaltningen som är mer lokalt förankrad och som träder i kraft vid årsskiftet kan ändra attityden.

– I en mer positiv riktning, säger hon.

Men frågan är om Rickard Sandins möte med björnen har förändrats hans syn på rovdjur.

– Nej det tror jag väl inte. Nog vill ja ha björn, men det får absolut inte bli mer än vad det är.

Nils Eklund
nils.eklund@sr.se