Reinfeldt nöjd med Malmströms post

I dag blev det klart att Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström får ansvaret för flyktingfrågor, gränskontroller, polissamarbete, kamp mot människohandel och narkotikabekämpning. Statsminister Fredrik Reinfeldt var nöjd med den post Sverige fått i EU-kommissionen.

– Jag är glad och stolt över att Sverige har fått en av de tyngsta portföljerna som finns i kommissionen. Det är en portfölj som Frankrike lämnar efter sig till stora delar, och det säger en hel del. Det är ett viktigt och växande område när Lissabonfördraget kommer på plats där vi har en svensk profil. Det är vår syn på migration och gränsöverskridande brottslighet som Cecilia Malmström nu får ansvar för.

Var det just den här portföljen du helst ville att Sverige skulle få?

– Jag sa till José Manuel Barroso att vår utgångspunkt är att få tyngre lagstiftningsfrågor och gärna något med svensk profil. Och då kunde vi ganska snabbt konstatera att det tyngsta vi jobbar med under svenskt ordförandeskap i den delen är Stockholmsprogrammet. Alltså det kommande femårs-programmet för gränsöverskridande brottsbekämpning och migrationsfrågor. Och då enades vi om att det vore ett bra sätt att fullfölja detta program, att det är det Cecilia Malmström får ansvar för.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och Cecilia Malmströms uppgifter kan med undantag av straffrätt sägas motsvara de uppgifter justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström i dag har i den svenska regeringen.

Och så här säger Cecilia Malmström själv om sitt nya jobb:

– Det känns stort, hedrande, och oerhört ansvarsfullt att ta ansvar för detta. Det är förstås svåra frågor, men de är väldigt viktiga, och de kommer att få större betydelse de närmare åren, säger Cecilia Malmström.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se