Regeringen skickar delegation till GM

Svenska regeringen kommer att skicka en delegation till General Motors huvudkontor i Detroit på tisdag. Då kan Saabs framtid avgöras vid ett styrelsemöte.

– På tisdag är jag i Detroit och vi kommer att fortsätta våra fördjupade diskussioner. Vad det landar i är svårt att svara på, det kan ingen förutse, säger statssekretare Jöran Hägglund som leder regeringens delegation.

Efter att Koenigsegg Group hoppade av det tänkta köpet av Saab Automobile i veckan är risken stor att General Motors styrelse på tisdag beslutar sig för att lägga ner Saab. Men det kan också bli beslut om att antingen GM behåller Saab eller att man hittar en ny köpare av hela eller delar av Trollhätteföretaget.

– Vi hoppas på ett bra och positivt beslut för Saab och deras framtid och för alla anställda i Trollhättan.

Hade det inte gett större tyngd om den svenska regeringen skickade Maud Olofsson eller statsministern till mötet?

– Vi har upparbetat en nära dialog under en lång tid med högsta ledningen i GM och även på ett personligt plan. De förstår att det är den svenska regeringen yttersta vilja som de pratar med.

Vilken är den svenska regeringens yttersta vilja när det gäller Saab?

– Att vi ska kunna hitta en bra lösning, förmå GM att ta ett fortsatt stort ansvar för Saab, även om det innebär en ny försäljningsprocess så att vi kan få en långsiktig bra verksamhet i Trollhättan.

Jens Möller
jens.moller@sr.se