Lärare vill ha kraftiga lönehöjningar

De två stora fackförbunden för lärare kräver kraftiga löneökningar för sina medlemmar inför den kommande avtalsrörelsen. Högre lön är nödvändigt för att skolan ska kunna erbjuda utbildning av hög kvalitet, anser förbunden.

Lärarnas motpart Sveriges kommuner och landsting har enligt lärarfacken tidigare sagt att det centrala avtalet inte bör innehålla några reella förbättringar för Sveriges lärare.