Gifter sprids från växthusodlingar

Stora mängder gift sprids ut i miljön från odlingar i växthus. Det visar en undersökning som Sveriges lantbruksuniversitet har gjort.

I bäckar nedströms växthusodlingar har halter av bekämpningsmedel som ligger upp mot tusen gånger högre än vad som är acceptabelt hittats, skriver Sydsvenskan.

Inte mindre än 78 preparat som bland annat är svamp- och insektsdödande upptäcktes.

De flesta proverna har tagits i Skåne som rymmer mer än hälften av landets trädgårdsnäring.

Tidigare har SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket, mätt halter av bekämpningsmedel i vattendrag i jordbruksmark.