Haparandas belysning måste anslutas

Ekfors Kraft måste ansluta Haparanda Kommuns nya vägbelysningsnät till koncessionsnätet. Det har Konkurrensverket fattat ett interimistiskt beslut om.
(SR Norrbotten)