Vård i annat EU-land inte lätt att enas om

Frågan om patientrörlighet för EU-medborgare står inför ett avgörande. Det handlar om EU-medborgares rätt att utan extra kostnader kunna få vård i ett annat EU-land.

Göran Hägglund, socialminister för EU:s nuvarande ordförandeland Sverige, hoppas på en uppgörelse på EU:s socialministermöte i Bryssel nästa vecka, men motståndet är hårt säger han.

– Det finns flera länder som tidigt har deklarerat att de är emot det här och en del länder som har betydande problem att acceptera den lösning eller kompromiss som vi från ordförandeskapets sida har skisserat.

Om motståndet är så stort, varför fortsätter ni att driva frågan?

– För att vi vill nå en överenskommelse, annars kommer det att dröja mycket länge innan frågan kan aktualiseras med full kraft igen. Efter det svenska ordförandeskapet följer Spanien, sedan Belgien och ingetdera av länderna har gjort sig känt som någon entusiastisk företrädare för ökad rörlighet.

Det är lite av nu eller aldrig över den här frågan som svenska regeringen har satsat hårt på att få EU-länderna att göra upp om.

Att en patient i ett EU-land utan extra kostnader ska kunna få vård i ett annat EU-land är odiskutabelt. Det har EG-domstolen slagit fast. Vad EU-länderna nu försöker komma överens om är hur detta ska gå till.

I det kompromissförslag som nu finns är det möjligt med undantag av sjukhusvård. Förhandstillstånd ska egentligen inte behövas, men är tillåtet om ett land anser att det krävs för att inte få obalans i det egna landets sjukvård. Särskilda kontaktpunkter i varje land ska stå för att patienten får rätt att snabbt och lätt få veta vilka regler som ska gälla.

Detaljerna om hur det ska gå till när varje patient får ersättning får varje land självt lösa. I Sverige krävs det ny lagstiftning om vad som ska gälla när en EU-medborgare ska få ersättning för sina vårdkostnader i ett annat EU-land.

År 2012 kan de nya reglerna börja gälla. Men om det ska bli så måste alltså ordförandelandet Sverige samla en tillräckligt stor majoritet på tisdag. Klart är att Spanien och Portugal säger blankt nej till hela förslaget. Minst fyra länder har invändningar mot delar av förslaget, nämligen Polen, Irland, Slovakien och Ungern.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se