Skanska ska tjäna pengar på gröna hus

Sveriges största byggföretag, Skanska, skärper sin miljöprofil. Det är dags att börja tjäna pengar på så kallat grönt byggande, säger Cecilia Fasth, som är chef för nya enheten, "Skanska Green Business".

– Skanska kan tjäna pengar, hyresgästen kan tjäna pengar och inte minst mår miljön bättre. Så det är tre vinnare.

Det behöver inte kosta mer att investera i grön teknik när man bygger i dag, säger Cecilia Fasth. Och det är redan lönsamt med grönt byggande, enligt Skanska.

– Hyresgästerna är ofta villiga att betala lite mer om de ser att energiförbrukningen är lägre. Du får bättre miljö för dina medarbetare. Vi som äger fastigheten kan få en bättre avkastning och vi får längre driftskostnader.

Skanska, som vill vara världsledande på grönt byggande, anser att man nu går in i en ny fas. Tidigare har det handlat om prototyper och enstaka spjutspetsprojekt. Nu är det dags att kommersialisera det gröna byggandet. I första hand sker det i Sverige, Finland, England och USA.

Här lockar nu Skanska sina kunder med en löpande uppgradering av fastigheten, alltefter att nya tekniska lösningar tillkommer. Det blir lönsamt på lång sikt, säger Cecilia Fasth.

– Den nivå som vi kan uppnå i dag med den teknik som vi har gör att vi ligger på kanske 40 procent lägre energiförbrukning än vad normen föreskriver på kontor utan behöva särskilt mycket mera pengar. Ska vi ta ett ännu större språng är det klart att det i alla fall initialt kommer att kräva en större investering.

I dag svarar byggnader under sin livstid för nära 40 procent av världens koldioxidutsläpp, vilket är mer än fordonsindustrin, påpekar Skanska.

Men för att åstadkomma energieffektiva fastigheter på lång sikt, pekar Cecilia Fasth också på viktiga faktorer utanför själva huskroppen.

– Det är placeringen av våra fastigheter, att man kan ta sig dit kommunalt. Det är också viktigt vilken energikälla man sätter. I Sverige i dag har vi ett fint, fungerande fjärrvärmenät och så vidare. Det är naturligtvis väldigt positivt, säger Cecilia Fasth.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se