Kina på väg mot tvåbarnspolitik

Kina är på väg att överge den omtalade ettbarnspolitiken och i stället övergå till en tvåbarnspolitik.

Zhai Zhenwu, chef för institutionen för befolkningsfrågor och sociologi vid det ansedda Renmin-universitetet i Peking säger till den statskontrollerade engelskspråkiga tidningen China Daily att han anser att förändringen bör inledas efter 2011.

Ettbarnspolitiken blev bindande för alla kineser utom vissa minoritetsgrupper. Den infördes i slutet av 1970-talet och har lett till en svår obalans mellan könen. Miljontals flickfoster aborteras.

Under åren 1980-2000 föddes 33,3 miljoner fler pojkar än flickor i Kina.

I snitt i världen föds 103-107 pojkar per 100 flickor. I Kina föddes förra året föddes 120,6 pojkar per 100 flickor.

En nyligen publicerad opinionsundersökning i Kina visar att nästan var fjärde förälder med bara ett barn vill ha ett till, och att bara sju procent av dem med två barn anser att det vore bättre med bara ett.