Nekad asylsökande får arbetstillstånd

Det senaste året har drygt 300 personer som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige i stället fått arbetstillstånd, visar siffror från Migrationsverket. Det är ett resultat av lagändringen ifjol som gjorde det lättare att få arbetstillstånd här.

– För asylansökande hel förändring för tidigare kunde man inte överhuvudtaget söka på arbetskraftsregler när man var asylsökande och befann sig i Sverige, Men det har också ökat möjligheterna för alla som vill komma hit och arbeta, säger verksamhetschefen Christina Werner.

Tanken med den nya lagen är att de som arbetsgivarna vill anställa också är de som ska få arbetstillstånd. Därför är det tydligaste kravet för att kunna få ett arbetstillstånd att man har ett erbjudande om jobb från en arbetsgivare i Sverige.

Grundregeln är att man ska ansöka om arbetstillstånd innan man kommer till Sverige, men i den nya lagen finns det undantag från den regeln. Därför har asylsökande numera en chans att ansöka om arbetstillstånd om deras asylskäl inte är tillräckliga för att få stanna.

Hittills har 333 personer fått arbetstillstånd den vägen. De allra flesta har fått jobb som köks- och restaurangbiträden och som städare. De hade inte kunnat få arbetstillstånd enligt den gamla lagen, säger Christina Werner.

– Den typen av yrken fick aldrig tillstånd tidigare eftersom de inte låg i bristyrkesgruppen.

Sammanlagt har drygt 13 600 personer beviljats arbetstillstånd i Sverige till och med oktober. När man förberedde den nya lagen trodde Migrationsverket att det skulle komma mer än dubbelt så många, men den ekonomiska krisen har gjort att efterfrågan på arbetskraft har minskat dramatiskt.

– Förhoppningsvis kommer konjunkturen att vända. Då har Sverige breddat möjligheterna för att kunna ta emot betydligt fler personer som vill komma hit och arbeta. Vi behöver arbetskraft framöver även om man kanske inte tror det just nu när man ser hur konjunkturerna är, men på sikt kommer vi att behöva mycket arbetskraft här, säger Christina Werner.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se