Mindre pengar till nyanställd som blir sjuk

Regeringen planerar en förändring av reglerna för sjukersättningen. Om och när förändringen införs kommer nyutexaminerade studenter och andra som är nya på jobbet förlora mycket pengar när de blir sjuka, skriver Dagens Nyheter.

Enligt regeringskansliets planer ska det inte längre vara den förväntade inkomsten som avgör hur mycket Försäkringskassan betalar ut, utan ersättningen ska istället bygga på personens inkomst en tid tillbaka.

För exempelvis en nyanställd som nyligen varit student finns ingen, eller bara en låg inkomst, och ersättningen från Försäkringskassan ska då beräknas på den summan.

Den som arbetat deltid och går upp till heltid kommer också i kläm.

Däremot kan den som arbetat heltid och går ner till deltid, få betydligt mer i sjukersättning än vad den aktuella inkomsten egentligen är.

Det nya beräkningssystemet ska inte införas före valet nästa år.

Syftet med förändringen är ökad rättssäkerhet och minskade möjligheter till bedrägerier inom socialförsäkringssystemet.