Betydligt färre asylsökande får arbeta

Antalet asylsökande som beviljas tillfälligt arbetstillstånd medan asylutredningen pågår har blivit betydligt färre i år jämfört med 2008.

I fjol beviljades 16 700 tillstånd, men i år har endast 2 500 beviljats.

Migrationsverket ska nu undersöka om kraven för att få arbeta har blivit för hårda, det säger verkets verksamhetschef Caroline Henjered till Svenska Dagbladet.

Tillfälliga arbetstillstånd kan beviljas asylsökande när handläggningstiden för deras ärende väntas ta mer än fyra månader för Migrationsverket att utreda och pröva.

En förklaring till det minskade antalet beviljade tillstånd kan vara att handläggningstiderna för asylärenden har blivit kortare, och numera oftare är kortare än fyra månader.