Slaktstopp kan ge överfulla svinstallar

Efter avslöjandet om missförhållanden i svenska svinstallar vägrade slakterierna ta emot grisar från de gårdarna. Men slaktsvinsproduktion bygger på att grisarna sänds till slakt i tid. Annars blir det för trångt i stallarna.

– Ska man se till att tömma en stallavdelning för att ge plats för nya grisar så kan det handla om en knapp vecka innan det blir problem åt andra hållet, att man så att säga skapar djurskyddsärenden, säger vd:n för Dalsjöfors slakteri, Peter Johansson.

Slaktsvin växer snabbt och skulle de bli kvar på gården längre än planerat så blir det snart alltför trångt i boxarna. Efter att bilderna på misskötta grisar publicerades har slakterierna undersökt hur grisarna har det på de utpekade gårdarna. Dalsjöfors slakteri har fått besked.

– Vi har fått intyg från våra gårdar och det har sett okej ut.

Så inga grisar är stoppade i dagsläget?

– Nej, svarar Peter Johansson på Dalsjöfors slakteri, som står för en mindre del av svensk svinslakt.

Ett större företag är KLS Ugglarp, som har ungefär en femtedel av den svenska grisslakten. Vd:n Johan Andersson säger att de flesta berörda leverantörer till deras slakteri har inventerats och han ska få en lägesrapport i morgon. Johan Andersson räknar också han med att de stoppade gårdarna ska kunna leverera igen i nästa vecka.

Samma sak gäller för Scan, som låtit undersöka ett 40-tal gårdar sedan kritiken blev känd. Vd för Scans slakterier i Sverige är Denis Matsson, som säger att några av gårdarna redan fått lämna grisar till slakt.

– De leveranserna rullar.

Och när kommer de andra i gång?

Senast på tisdag, säger Denis Matsson.

I förra veckan beslöt alla slakterier att kräva ett certifieringssystem med oberoende granskning av grisarnas förhållanden. Men det kan tidigast vara i gång början av nästa år.

Den här akuta inspektionen har slakterierna gjort med hjälp av Svenska Djurhälsovården, som ägs av slakterierna själva, vilket fått viss kritik.

Men från bondehåll och slakterihåll menar andra, att man inte får dra för snabba slutsatser av de chockerande bilderna.

– Jag tycker att man på något sätt att man ska ge även de här lantbrukarna chans att se vad det är som har hänt. Det finns ju de som hävdar att de inte har fått en polisanmälan mot sig, säger Peter Johansson på Dalsjöfors.

– Då kan man inte summariskt döma personer. Det tycker jag inte är förenligt med hur vi hanterar andra saker i samhället, säger han.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se