Rwanda upptas i Samväldet

Det östafrikanska landet Rwanda har blivit upptaget i Samväldet, den sammanslutning av till större delen före detta brittiska kolonier som samlas under namnet Commonwealth. Rwanda blir det andra afrikanska landet som accepteras i Samväldet och som inte har anknytning till Storbritannien. Av Samväldets medlemmar har Moçambique hittills varit det enda medlemslandet utan historiska brittiska förbindelser.

Samtidigt meddelar den franska regeringen att de diplomatiska förbindelserna mellan Rwanda och Frankrike kommer att återupptas.

Rwanda blir det 54:e landet som accepteras av Samväldet, eller Commonwealth, och det andra afrikanska land i sammanslutningen som inte har några historiska band till Storbritannien.

Det är ett sidbyte för den före detta belgiska kolonin, med franska som ett av huvudspråken. Men Rwandas relationer till såväl Belgien som Frankrike har länge varit ansträngda på grund av ländernas politik kring folkmordet 1994.

Rwanda avbröt de diplomatiska relationerna till Frankrike år 2006 när en fransk domare anklagade Rwandas president och flera medarbetare för nedskjutningen av det presidentflygplan som utlöste folkmordet.

I Rwanda har engelskan alltmer kommit att ta över och sen ett år tillbaka är engelska och inte längre franska huvudspråk i landets skolor. Engelska är affärsspråket och det språk som länderna har gemensamt i det Östafrikanska samfundet där Rwanda är en av fem medlemmar.

Rwanda framhålls ofta som ett föregångsland i Afrika, för sin ambition att minska fattigdomen och att bli ett medelinkomstland till år 2020.

Men den nya Samväldesmedlemmen är omstridd. Kritiker menar att Rwanda är en repressiv regim som inte tillåter oliktänkande och som begår upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna. De menar att den nya medlemmen riskerar att skada Samväldets trovärdighet i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Den franska regeringen har samtidigt tagit tillfället i akt att tillkänna ge att relationerna mellan Rwanda och Frankrike kommer att återupptas. Diskussioner har pågått en tid och det är regeringsskiftet i Frankrike som har gjort det möjligt att tina upp relationerna igen, det har Rwandas president Paul Kagame sagt i tidigare tidningsintervjuer.

Margareta Svensson, Johannesburg
margareta.svensson@sr.se