Starka reaktioner efter Irans uranplaner

Irans besked om planerna på att bygga tio nya anläggningar för anrikning av uran möter starka reaktioner i omvärlden.

Vita Huset säger att byggplanerna är ett mycket allvarligt brott mot Irans internationella åtaganden och är ytterligare bevis på Teherans självpåtagna isolering.

Om det är allvar bakom planerna är det också ett brott mot en rad FN-resolutioner. Tiden rinner ut för Iran att bemöta det internationella samfundets växande oro över Irans kärnenergiprogram, säger Vita Husets talesman Robert Gibbs.

Också Storbritannien och Tyskland påpekar att Irans besked bryter mot säkerhetsrådets resolutioner och att planerna är anledning till stor oro.