skolverket:

Stora skillnader i gymnasiebetygen

Det råder stora skillnader mellan hur olika gymnasielärare sätter betyg, och det är ett rättssäkerhetsproblem.

Det anser Skolverket som i en ny rapport analyserat betyg från 469 gymnasieklasser.

Rapporten, som Dagens Nyheter tagit del av, redovisar hur eleverna i olika gymnasieskolor i landet betygsatts i förhållande till resultaten från de nationella proven.

Skolverket konstaterar att det betyg eleven får i förhållande till provresultatet avgörs mest av vilken lärare en elev har, vilken skola eleven går i är inte lika avgörande.

Kvinnliga elever får betydligt oftare högre betyg i förhållande till provresultat än manliga.

Skolverket tror att skillnaderna bland annat beror på att olika lärare tolkar mål och betygskriterier olika, och på att alla lärare inte följer kursplanen.